Laboratuvarımızda, ülkemizin yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, en uygun şekilde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve mevcut kirliliklerin azaltılması amacı ile yürürlüğe konmuş mevzuatlara uygun olarak su, atık su, yüzey suyu,  deniz  suyu  ve  havuz suyu analizleri  yapılmaktadır.

Konusunda uzman personel kadromuz, güncel uluslararası standartları (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) destekleyen  son teknoloji cihaz alt yapımız ile klasik (yaş) yöntemler (gravimetrik, volumetrik) ve Aletli analiz yöntemleri (Spektroskopik, Kromotografik, Eloktrolit, Nefolometrik, v.b.), kullanarak su, atık su, deniz suyu, yüzey suyu, yer altı suyu ve havuz suyu numuneleri için tüm parametrelerde ilgili mevzuat sınır değerleri karşılanmaktadır. Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” almış personellerimiz tarafından standartlara uygun olarak alınmakta ve standartlara uygun olarak laboratuvara taşınmaktadır. Numuneler alındığı gün analize kabul edilmekte ve ortalama 4-6 iş günü içerisinde analizleri tamamlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından  alıcı ortam, evsel ve endüstriyel nitelikli tesislere yönelik yayınlanan tüm yönetmelikler, genelge ve tebliğlerde geçen tüm analiz parametreleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız, belirtilen parametrelerin tümünden T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

 

Su kalitesi kapsamında yapılan analizlerden bazıları;

 • pH
 • İletkenlik
 • Toplam Askıda Katı Madde
 • Kimyasal Oksijen (KOİ)
 • Yağ-Gres
 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)
 • Çözünmüş Oksijen
 • Çökelebilir Katı Madde
 • Toplam Fosfor ve Ortofosfat
 • Amonyum/Amonyum Azotu
 • Nitrit-Nitrit Azotu
 • Renk,Krom (Cr+6),
 • Sülfat
 • Atıksu, Deniz Suyu, Yüzeysuyu, Yeraltı Suyu, Akarsu Ve Göllerden Numune Alma

  SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.
  SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ için tıklayınız.
  SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ için tıklayınız.