Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Bunların bir kısmı sanayi, ısınma, trafik gibi kirletici kaynakların kontrolüne yönelik, bir kısmı da soluduğumuz havanın kalitesine ilişkindir. Kirliliğin kontrolüne ilişkin düzenlemelerle hedeflenen, hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için belirlenmiş hava kalitesi hedeflerini sağlamaktır.

​Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Bu yönetmelikte nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenmiştir.

Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği göre yapılan ölçüm parametreleri;

 • İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümü
 • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM10)
 • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini (PM2,5)
 • Havada Asılı Partikül Madde Pm10’ da Arsenik, Kadmiyum, Kurşun, Nikel, Talyum ölçümü
 • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
 • Çöken Toz Ölçümünde Kadmiyum ve Kurşun Analizi
 • Hava Kalitesi Modellemesi
 • Pasif Difüzyon Tüpü İle Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümü ( BTEX H2S HCL HF NHX NO NO2 O3 SO2)
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) tayini
 • Ortamdaki Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Ortam Sıcaklığı Tayini
 • Ortam Basıncının Tayini
 • Ortamdaki Rüzgar Hızının Tayini
 • Hava Kalitesi Modellemesi

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.