Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde yer almayan işletmeler, tesisler, işyerleri için; değerlendirme yöntemleri kullanılarak oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır.

Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin, inşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratan operasyonların ve inşaat makinelerinin oluşturduğu titreşimlerin ve binalarda, bina içindeki makine ve teçhizatın yaratacağı titreşimlerin belirlendiği ve sınır değerlerin aşılıp aşılmadığını gösteren Titreşim Raporu hazırlanmaktadır.

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

  • Akustik Gürültü Ölçümleri
  • Şantiye Alanları
  • Sanayi Tesisleri
  • Rekreasyon ve Eğlence Yerleri
  • Atölyeler-İmalathane-İşyerleri-Konutlar
  • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Kaynaklı
  • Arka Plan Gürültü Seviyeleri

 

TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

  • Maden ve Taş Ocakları
  • Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizat Kaynaklı
  • Tesis İçi