Laboratuvarımız, insan faaliyetleri sonucunda meydana gelen kirliliğin araştırılması, kirliliğe sebep olan parametrelerin ölçülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde ölçüm ve anlizlerin yapılması ve raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla yapılandırılmış yasal bir kuruluştur. 
 
GEMAR Çevre Ölçüm ve Analiz İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan Yeterlilik Belgeleri ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)'dan ise TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uluslararası akreditasyon belgesi sahibidir.
 
GEMAR Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı 2010 yılında Akreditasyon ve Çevre Bakanlığı Yetki belgesi ile faaliyetlerine başlamıştır. Grubumuz dahilinde İş Hijyeni analizleri alanında hizmet sunan GEMAR İş Sağlığı ve Güvenli İş Hijyeni Laboratuvarı ise 2015 yılında Akreditasyon ve İSGÜM Yetkilendirme çalışmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlamıştır. 
 
Laboratuvarımızın çevre ve toplum sağlığının korunmasını amaçlayan geniş kapsamlı hizmet sunan bir yapıdır. Faaliyet alanlarımız;
Gürültü – Titreşim Ölçüm Hizmetleri 
Atık su – Su, Deniz Suyu, Atık, Arıtma Çamuru, Toprak, Sediment Numune Alma ve Analiz Hizmetleri
Emisyon ve İmisyon Ölçüm ve Analiz Hizmetleri
İş Hijyeni Ölçüm ve Analiz Hizmetleri
Maden Atıkları/Pasa Numune Alma ve Analiz Hizmetleri