GEMAR Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak uzun yıllardır hizmet vermekte olduğumuz madencilik sektörü ve benzeri çevresel etkilere sahip projeler için gerekli olabilecek Asit Kaya/Maden Drenajı (AKD) ve alınacak önlemler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. AKD test ve analiz sonuçları ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla madencilik veya benzeri etkilere sebep olan faaliyetlerinizin planlanması ve uygulanmasına ışık tutarken, bu kapsamda yürütülen faaliyetlerinizden kaynaklanabilecek sızıntı suyu çıkışı nedeniyle orta ya da uzun dönemde çevreye verebileceğiniz olası zararı öngörebilmek ve gerekli tedbirleri belirlemek açısından önem taşımaktadır. GEMAR Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak en yeni teknoloji ve gelişmeler ışığında, maden geliştirme, ekonomik yapılabilirlik ve çevresel etkilerin önlenmesi çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm mühendislik ve danışmanlık çalışmalarını temin etmekteyiz.

Statik Testler

  • Geleneksel ABA Testler
  • Malzeme Yağış Tepkiselliğ Testi (TEPTEST, REACTEST)
  • Depolama İzolasyon Etkinliği Testi (DEPOTEST)
  • Arıtma Süreç Benzetim Testleri 
  • Sızıntı Suyu Arıtma Testleri
  • Kazı Gölü Benzetim Testleri
  • Kazı Gölü Doldurma Alternatif Benzetim TestleriStatik Testleri

Kinetik Testler

  • Kolon Testi
  • Nem Hücresi Testi
  • Arazi Lisimetre Testi (LİSİTEST)